Oxford Researchs internationale klyngekurser


Bliv bedre til at arbejde med klyngeudvikling og til at skabe engagement og ejerskab blandt klyngens aktører: Oxford Research tilbyder praksisorienterede kurser i udvikling og facilitering af klynger og klyngeinitiativer.


Erhvervs- og regionalpolitiske aktører har de seneste 10 år haft et stigende fokus på klynger, klyngeudvikling og klyngepolitik. Der er flere grunde til dette, men den vigtigste er, at det i dag er alment anerkendt, at virksomheder, der indgår i stærke klynger og klyngelignende miljøer er mere konkurrencedygtige og innovative end virksomheder, der ikke indgår i klynger. På denne baggrund har man i mange lande og regioner verden over de seneste igangsat klyngeprogrammer og klyngeinitiativer, der støtter samarbejde, netværk og klyngedannelse inden for udvalgte sektorer og erhvervsområder.

 

Succesfuld klyngedannelse handler i høj grad om at skabe engagement, ejerskab og gensidig tillid mellem et klyngeinitiativs mange forskellige typer af virksomheder og interessenter. Mange klyngefacilitatorer har dog måtte sande, at dette langt fra altid et simpelt job. Oxford Research har derfor siden 2006 udbudt kurser i klyngeudvikling og klyngefacilitering. Vores klyngekurser er bygget op omkring vores 'Ten steps to cluster dynamics'-model, som er en praktisk orienteret og interaktiv læringsproces. Deltagerne på vores klyngekurser bliver således taget igennem alle de grundlæggende klyngeudviklingstrin fra identifikation og kortlægningen af klynger til skabelsen af engagement og ejerskab og udformningen af strategi og konkrete handlingsplaner.

 

På vores klyngekurser får man som deltager:

 

  • Teoretisk såvel som praktisk vide om klynger og klyngeudvikling

 

  • Viden om klynger og klyngeinitiativers forskellige stadier og 'livscyklusser'

 

  • Forståelse for forskellige erhvervspolitiske tilgange til klynger og klyngeudvikling

 

  • Praktiske værktøjer og teknikker til at facilitere klyngeudvikling og lede klynge- og netværksinitiativer

 

  • Mulighed for at arbejde med strategier og handlingsplaner relateret til egne klynger/klyngeinitiativer

 

  • Indsigt i international god praksis på klyngeområdet

 

  • Mulighed for at netværk og erfaringsudveksling

 

Vi afholder åbne klyngekurser men tilbyder også skræddersyede workshops og kursusforløb

 

Oxford Research afholder åbne kurser ca. én gang om året, hvor der deltager klyngefacilitatorer fra hele Europa og Skandinavien. Siden 2006 har mere 250 klyngefacilitatorer og andre personer, der arbejder med klynger og klyngeudvikling deltaget i vores kurser.

 

Oxford Research tilbyder desuden også at afholde skræddersyede klyngekurser, der indholds- såvel som tids og formmæssigt er tilpasset netop din organisations behov.

 

Læs om næste klyngekursus her

 

Læs mere om vores omfattende arbejde på klyngeområdet

I Oxford Research har vi siden etableringen af virksomheden haft klynger og klyngeudvikling som et a vores vigtigste fokusområder og vi er i dag blandt de førende vidensmiljøer inden for klyngeområdet i Skandinavien og Europa. Vi tilbyder derfor også en lang række analyse- og rådgivningsydelser på klyngeområdet. Du kan læse mere om vores arbejde med klynger og klyngeudvikling her.

 

Kontakt Administrende Direktør Jakob Stoumann på jas@oxfordresearch.dk eller tlf.: 24 47 59 29 for at høre mere om vores klyngekurser.


Information om cookies på oxfordresearch.dk

Vi anvender cookies til at få hjemmesiden til at fungere samt for at lave statistik, som vi kan bruge til at forbedre hjemmesidens indhold. Du accepterer brugen af cookies ved at klikke på ”Accepter” eller klikke dig videre på hjemmesiden. Du kan læse mere om brug af cookies her