Integration og mangfoldighed


Oxford Research arbejder med integration og mangfoldighed fra flere perspektiver.


Danmark er sammenlignet med mange andre lande et lille og homogent samfund, der bygger på en sammentømret kultur og historie. Blandt andet derfor er det en udfordring at integrere grupper, som vi opfatter som "anderledes", og som udfordrer eksisterende forforståelser. Det er ingen undskyldning. Men det peger på, at integration handler om at se på kendetegn ved både den kultur, som en gruppe skal integreres i og ved den gruppe, der forventes at deltage og være en del af samfundet. Integration har længe været et nøgleord i debatten i Danmark, og i dag suppleres den af begreber som medborger­skab og mangfoldighed. Begreber, der understreger, at det er et ønske at skabe et samfund med plads til forskellighed, hvor alle grupper tager del i samfundet.

 

Motivationen for at skabe integration af minoritetsgrupper i samfundet, uanset om det handler om etnicitet, handicap eller noget tredje, er samfundets sammenhængkraft, tilliden mellem mennesker og det fælles ansvar. Men det er også fordelagtigt for økonomien, at der ikke skabes parallelsamfund, der modarbejder hinanden og trækker i forskellige retninger.

 

Integration handler både om social integration via engagement i samfundet generelt og om fritidslivet, samt om integration via uddannelse og arbejde. Det gør det også i de evalueringer og analyser, som Oxford Research arbejder med i forbindelse med integration og mangfoldighed.

 

Oxford Research arbejder med integration og mangfoldighed fra flere perspektiver

 

Oxford Research har som konsulenthus gennemført en lang række evalueringer af forskellige typer af indsatser, der skal skabe bedre rammer for integration af etniske minoriteter. I forbindelse med design og gennemførelse af evalueringerne har Oxford Research lagt vægt på, at evalueringerne har bidraget til læring på tværs af forskellige emner og aktører inden for integration og mangfoldighed. Vi har både arbejdet med frivilligområdet, med uddannelses- og beskæftigelsesområdet og med iværksætteri. Blandt de mest aktuelle projekter Oxford Research har arbejdet med kan nævnes:

 

 

 

  • Evaluering af den frivillige integrationsindsats i Røde Kors. Evalueringen er gennemført i samarbejde med Røde Kors med henblik på at afdække betydningen af Røde Kors' frivillige integrationsindsats. Derudover har evalueringen fokuseret på at støtte Røde Kors i at opbygge yderligere evalueringskompetencer inden for den frivillige integrationsindsats.

     

  • Inden for fritidsområdet har Oxford Research også gennemført 'Evaluering af forsøg med fritidspas for udsatte børn og unge' for Socialstyrelsen. Halvdelen af de børn og unge, der deltog i projektet, havde en anden etnisk baggrund end dansk. Fritidspas handler om at støtte udsatte børn og unge i at blive integreret i det organiserede fritidsliv. Evalueringen af Forsøg med fritidspas bidrog til, at der efter projektperioden blev bevilliget 77 mio. via satspuljemidlerne til en ansøgningspulje med det formål at udbrede og videreudvikle erfaringerne fra forsøg med fritidspas. Endvidere blev "Forsøg med fritidspas" indstillet til en europæisk pris for bedste kriminalpræventive projekt - og en del af begrundelsen for indstillingen var netop, at der foreligger en kvalificeret evaluering af projektet.

 

  • I et uddannelses- og beskæftigelsespolitisk perspektiv har Oxford Research evalueret 'Tosporgs-Taskforcen i grundskolen' for Uddannelsesstyrelsen. Taskforcen arbejder med at styrke tosprogede elevers faglighed og integration, således at de forlader grundskolen med tilstrækkelige faglige færdigheder til, at de kan gennemføre en ungdomsuddannelse.

 

  • Oxford Research har også evalueret 'Satspulje vedrørende særlig indsats for børn og unge' og 'Lokale korps af rollemodeller' for Social og integrationsministeriet'. Begge projekter sigter på forskellig vis mod at styrke nydanskernes valg af uddannelse og motivere til deltagelse i samfundet.

 

  • Inden for området for iværksætteri har vi gennemført 'Evaluering af projekt "Kom i gang camps' for kvindelige iværksættere med anden etnisk baggrund end dansk' for Dansk Erhvervscenter i Københavns Kommune.

 

  • Udover projekter, der omhandler integration af etniske minoriteter fra forskellige perspektiver arbejder Oxford Research også analyser og udviklingsprojekter inden for rekruttering, fastholdelse og integration af højtuddannet arbejdskraft, også betegnet expats eller global talents.

 

Har du en analyse eller en evaluering om integration og mangfoldighed, som du vil drøfte med os?

 

Kontakt vicedirektør Rikke Lynge Storgaard på rls@oxfordresearch.dk eller telefon 41 28 60 01


Information om cookies på oxfordresearch.dk

Vi anvender cookies til at få hjemmesiden til at fungere samt for at lave statistik, som vi kan bruge til at forbedre hjemmesidens indhold. Du accepterer brugen af cookies ved at klikke på ”Accepter” eller klikke dig videre på hjemmesiden. Du kan læse mere om brug af cookies her