Expats er højtkvalificerede udlændinge som styrker dansk forskning og erhvervsliv


Oxford Research arbejder indgående med expat/talent-området - både via analyser og anden rådgivning på området.


Højtuddannede fra udlandet er med til at skabe vækst og nye arbejdspladser. De fylder ikke blot tomme pladser ud, hvor Danmark selv mangler arbejdskraft. De bidrager også med udviklingen af ny viden og teknologi og kan bane vejen til nye markeder, som er afgørende for et vidensamfund i en globaliseret verden. 

 

Flere publikationer har vist, at expats er en god investering. En analyse fra Oxford Researchs strategiske samarbejdspartner CEBR under Copenhagen Business School har dokumenteret, at expats giver et stort overskud for offentlige kasser - og er dermed en god forretning for velfærdssamfundet.

 

Ligeledes har Dansk Industri fremlagt beregninger, der viser, at en højtkvalificeret udenlandsk medarbejder skaber værdi for 1.5 millioner kroner årligt. 

 

Oxford Research har lang erfaring med analyser på expat-området

 

Oxford Research har omfattende erfaringer med at gennemføre større undersøgelser og analyser i samarbejde med og for offentlige myndigheder og interesseorganisationer. Siden 1998 har Oxford Research gennemført studier af de rammebetingelser som påvirker tiltrækningen af talenter - det gælder både internt i Danmark mellem landsdelene og eksternt i forhold til international arbejdskraft. Blandt de mest aktuelle publikationer kan nævnes: 

 

 • Expat Study 2014  - den hidtil mest detaljerede undersøgelse af udenlandske talenters oplevelser af at bo og arbejde i Danmark. Undersøgelsen giver svar på, hvordan vi skaber bedre rammebetingelser for udenlandske talenter. Desuden undersøges de vigtigste parametre for fastholdelse af expats i Danmark. Expat Study 2014 følger op på Oxford Researchs tidligere expat-studier fra 2010, 2006 og 1998.

 

 • Evaluering af talentindsatsen - en følgeevaluering af Danmarks      hidtil største satsning på at tiltrække og fastholde expats i Danmark. Oxford Research evaluerer i perioden 2012-2015 de to store indsatser på talentområdet: 

 

1) Copenhagen Talent Bridge, der fokuserer på at styrke indsatsen for at fastholde internationale talenter i Hovedstadsregionen. 

 

2) Talent Attraction, der fokuserer på at tiltrække højtuddannet arbejdskraft til Danmark. 

 

Læs mere om Copenhagen Capacitys arbejde inden for talentområdet her:www.talentcapacity.org

 

 

 • Vidensbank og vidensdeling - Oxford Research har drevet et vidensnetværk på
  expat-området på vegne af Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering (SFR) og
  har gennemført den første samlede kortlægning af aktiviteterne rettet mod at
  tiltrække og fastholde højtuddannet international arbejdskraft i Danmark.
  Se mere på www.expatviden.dk

 

 

 • "Til og fravalg af Danmark - En undersøgelse af udenlandske videnarbejderes holdninger til ekspatriering og Danmark". Undersøgelsens hovedkomponenter var en spørgeskemaundersøgelse og fokusgruppeinterview blandt potentielle expats i otte forskellige lande.

 

 • Pendlerbarrierer i Øresundsregionen - en undersøgelse af forhold til rekruttering af international arbejdskraft og forskere i Øresundsregionen samt barrierer i forbindelse med pendling i Øresundsregionen set i lyset af etableringen af forskningsfaciliteterne ESS og MAX IV.

 

 • Ligeledes har Oxford Research udarbejdet rapporten "Højtuddannede rekrutteret i udlandet - gode eksempler og erfaringer fra 15 danske virksomheder og forskningsinstitutioner", som baserer sig på omfattende casestudier i 10 danske virksomheder og fem forskningsinstitutioner.

 

 

 

Hvis du vil vide mere om, hvordan Oxford Research kan hjælpe dig på Expat- og Talent-området, så kontakt vicedirektør Rikke Lynge Storgaard på rls@oxfordresearch.dk eller telefon 41 28 60 01


Information om cookies på oxfordresearch.dk

Vi anvender cookies til at få hjemmesiden til at fungere samt for at lave statistik, som vi kan bruge til at forbedre hjemmesidens indhold. Du accepterer brugen af cookies ved at klikke på ”Accepter” eller klikke dig videre på hjemmesiden. Du kan læse mere om brug af cookies her