Evaluering


Stærke evalueringskompetencer i Oxford Research


Evaluering som fænomen blomstrede op i forbindelse med store sociale programmer i 1960´erne i USA - og har siden da spredt sig vidt omkring. Set på tværs af genstandsfelter for evaluering og forskellige faglige områder kan evaluering afgrænses som en systematisk vurdering af indsatser - undervejs mens aktiviteterne gennemføres og/eller retrospektivt når de er afsluttet. Kort sagt vil vi gerne lære, af det vi gør og blive klogere på sammenhænge mellem mål og midler.

 

Gennemtænkte evalueringsdesign med faglig indsigt

 

I Oxford Research har hver evaluering sit eget unikke design set i forhold til formål, anvendelse, tilgængelige ressourcer, involverede interessenter mv. Og vi har mange års solide erfaringer med den praktiske gennemførelse af evalueringer i vidt forskellige kontekster.

 

Vi udfolder vores evalueringsfaglige og metodiske kompetencer inden for mange forskellige fagområder. Udover vores egen faglige viden inden for vores to fokusområder  - Erhvervs- og regionaludvikling og Velfærd og kompetence - supplerer vi gerne med andre faglige kompetencer. Vi samarbejder gerne med universiteter, professionshøjskoler, forskellige organisationer eller andre konsulentfirmaer i forbindelse med gennemførelse af evaluerings- og udviklingsprojekter. Det kan være i form af et tæt samarbejde om opgaveløsningen i fælles evalueringsteam eller i form af faglige følgegrupper, der rådgiver Oxford Researchs konsulenter og opdragsgiver for evalueringen.

 

Effektevaluering og læringsorienterede evalueringer

 

Oxford Research arbejder med effektevaluering ud fra den tilgang, som matcher i forhold til bl.a. evalueringens opstart/afslutning og økonomi. Vi stiller skarpt på effekter af en given indsats gennem

 

  • Følgeevalueringer med baseline,- midtvejs og slutmålinger
  • Oplevede effekter hos relevante aktører
  • (Matchede) kontrolgrupper

 

Vi stræber altid efter at skabe mest mulig læring gennem evalueringsforløbet for vores kunder og evalueringens interessenter. Vi afholder workshops, hvor vi samskaber eller operationaliserer evalueringens forandringsteori, og vi invitere til fortolkningsseminarer, hvor interessenter er med til at fortolke på evalueringsdata. I forbindelse med formative, udviklingsorienterede evalueringer skabes værdien af evalueringen netop undervejs i processen - her yder vi processtøtte til lokale udviklings,- og implementeringsprojekter og facilitere netværksdannelse og læringsrum.

 

Projektevaluering og tværgående evalueringer

 

Oxford Research har evalueret en lang række større eller mindre enkeltstående projekter.  Vi har også spidskompetencer inden for evalueringer af større programmer, puljer eller andre tværgående initiativer med forskellige projekter og indsatser, se fx Evaluering af Forebyggelsesfondens projekter, Evaluering af EUDP-programmet, Evaluering af puljen Netværksgrupper for psykisk syge børn og unge, Evaluering af puljen Konsulentstøtteprojekter samt Evaluering af "Tosprogs-Taskforcen"

 

Hvis du vil vide mere om Oxford Researchs evalueringsarbejde eller vores evalueringskurser er du meget velkommen til at kontakte vicedirektør Rikke Lynge Storgaard på rls@oxfordresearch.dk eller telefon 41 28 60 01


Information om cookies på oxfordresearch.dk

Vi anvender cookies til at få hjemmesiden til at fungere samt for at lave statistik, som vi kan bruge til at forbedre hjemmesidens indhold. Du accepterer brugen af cookies ved at klikke på ”Accepter” eller klikke dig videre på hjemmesiden. Du kan læse mere om brug af cookies her