Erhvervsuddannelserne under lup


Oxford Research gennemfører analyser, som både i en dansk og international kontekst sætter erhvervsuddannelserne under lup.


Der er i de senere år kommet et stærkt fokus på erhvervsuddannelserne, idet de spiller en afgørende rolle i forhold til at opfylde målsætningen om, at 95 % af en ungdomsårgang skal have en ungdomsuddannelse. Det betyder, at erhvervsuddannelserne i stigende grad skal rumme unge, som af sociale, faglige eller personlige årsager har svært ved at gennemføre en ungdomsuddannelse.

 

Udover 95%-målsætningen stiller også den økonomiske krise erhvervsuddannelserne over for væsentlige udfordringer - ikke mindst i forhold til at skaffe praktikpladser nok til alle.

 

Oxford Research har omfattende erfaringer med at gennemføre analyser, som stiller skarpt på de danske erhvervsuddannelser i en dansk og international sammenhæng. I en dansk kontekst har analyserne bl.a. haft fokus på at afdække specifikke kompetencebehov som følge af vækst og udvikling inden for særlige områder og brancher. Analyserne har desuden haft fokus på at kortlægge forskellige løsninger til at sikre praktikpladser til alle. I en international sammenhæng er Oxford Research bl.a. blevet brugt af EU-Kommissionen som national ekspert i forhold til at beskrive det danske erhvervsuddannelsessystem.

 

Vi har bl.a. gennemført følgende analyser på erhvervsuddannelsesområdet:

 

  • Analyse af efteruddannelsesbehov og kursusstrukturer inden for offshore området (2015): Kortlægning og analyse af arbejdskraft- og kompetencebehovet på det stadigt mere fleksible offshore-marked, der er karakteriseret af store midlertidige projekter kombineret med høje kompetence- og specialiseringskrav. Analysen har dels kortlagt udfordringer og omfang med at skaffe kvalificeret arbejdskraft, dels undersøgt, hvordan virksomhederne håndterer disse. Endelig har vi udviklet anbefalinger målrettet efteruddannelsesbehov og kursusstrukturer fremadrettet. Kunde: Industriens Uddannelser

 

  • Analyse af erhvervsgrunduddannelsen (EGU'en) (2015): Statusanalyse af erhvervsgrunduddannelsen (EGU'en) med henblik på at opgradere LO's politik på området. Analysen indeholdt dels en kvalitativ del med interviews med EGU vejledere, praktiksteder mv., dels en kvantitativ del med data fra Undervisningsministeriet og Danmarks Statistik, der gjorde det muligt at få et overblik over EGU uddannelsens anvendelse, målgruppe og de unges efterfølgende 'veje' efter afsluttet EGU. Kunde: LO

 

  • Evaluering af Next EUD - fremtidens erhvervsskole (2014-2015): Følgeevaluering af projektet "NEXT EDU - fremtidens erhvervsskole", der omhandlede et nyudviklet 40 ugers grundforløbskoncept, som havde til formål at gøre erhvervsskolerne til mere attraktive ungdomsuddannelser. Grundforløbskonceptet tog afsæt i nye undervisningsformer, inddragelse af erhvervslivet og en række tværfaglige forløb. Evalueringen blev gennemført i to dele; en midtvejsevaluering med et lærende sigte og en slutevaluering med et mere effektorienteret sigte. Kunde: CPH WEST, SOPU, TEC samt Region Hovedstaden.

 

  • Internationalisering af produktionssektoren (2013): Analyse med fokus på internationaliseringens omfang og konsekvenser for erhvervsuddannede i produktions- og fremstillingsvirksomheder. Endvidere afdækkede analysen uddannelsernes fokus på internationalisering i undervisningen og kom med gode eksempler på, hvordan uddannelsesstederne kan være med til at klæde de erhvervsuddannede på til den udvikling, som internationaliseringen medfører. Undersøgelsen gav desuden input og anbefalinger til de faglige udvalg på området og deres fremadrettede arbejde med at styrke de erhvervsuddannelser, der er relevante inden for industriens område. Kunde: Ministeriet for Børn og Undervisning

 

Ovenstående eksempler på analyser har givet Oxford Research et unikt indblik i de danske erhvervsuddannelsers opbygning, styring samt udfordringer. Dette indblik gælder både i forhold til den enkelte erhvervsskoles udfordringer med at mindske frafald og sikre rummelighed for det brede elevgrundlag, men også i forhold til arbejdsmarkedets parters arbejde med at udvikle erhvervsuddannelserne i tråd med de toneangivende tendenser på arbejdsmarkedet.

 

Oxford Research er på baggrund af vores internationale erfaringer desuden i stand til at perspektivere vores viden på erhvervsuddannelsesområdet i forhold til, hvordan erhvervsskoler, myndigheder og arbejdsmarkedets parter indretter erhvervsuddannelserne i andre europæiske lande.

 

Har du en analyse eller en evaluering inden for erhvervsuddannelsesområdet, som du gerne vil drøfte med os, kan du kontakte administrende direktør Jakob Stoumann på jas@oxfordresearch.dk eller på telefon 24 47 59 27.

 

 

 


Information om cookies på oxfordresearch.dk

Vi anvender cookies til at få hjemmesiden til at fungere samt for at lave statistik, som vi kan bruge til at forbedre hjemmesidens indhold. Du accepterer brugen af cookies ved at klikke på ”Accepter” eller klikke dig videre på hjemmesiden. Du kan læse mere om brug af cookies her