Brugerundersøgelser. Kundeundersøgelser. Medlemsundersøgelser.


Oxford Research skaber indblik i brugeres, kunders eller medlemmers vurderinger


Oxford Research arbejder med undersøgelser blandt brugere, kunder eller medlemmer for både offentlige myndigheder og organisationer. Undersøgelser blandt brugere, kunder eller medlemmer kan bidrage til at:

• prioritere og udvikle ydelserne

• kvalificere udviklingsinitiativer, fx digitaliseringsprojekter

• skabe øget legitimitet

Oxford Research har gode erfaringer med at udvikle skræddersyede brugerundersøgelser, der sikrer, at brugerne bliver stillet de rigtige spørgsmål. Det sker gennem forskellige former for brugerinvolvering. Fx afholder vi fokusgruppegruppeinterviews med repræsentanter for brugerne, hvor de medvirker til at udpege centrale temaer for brugerundersøgelsen og kvalificerer udkast til spørgeskemaer.

Resultater af en bruger- og kundeundersøgelse kan opgøres både samlet og fordelt på specifikke decentrale enheder. Særligt i større organisationer giver det mulighed for at anvende bruger- og kundeundersøgelser som redskab til styring og udvikling både centralt og lokalt.  

Formidling af resultaterne tilpasses altid i tæt samarbejde med de myndigheder og organisationer, vi samarbejder med - behovet kan spænde fra enkle rapporter til afholdelse af udviklingsseminarer, hvor resultater og indsatsområder drøftes med ledere og nøglepersoner.

Vi har bl.a. gennemført undersøgelser blandt brugere, kunder og medlemmer for:

  • Domstolsstyrelsen, hvor vi har afdækket brugernes tilfredshed med de danske domstolenes kvalitet, service og effektivitet samt bidraget til at initiere en udviklingsproces gennem formidling af resultaterne i landets 28 retter. Vi har endvidere gennemført brugerundersøgelser blandt de professionelle brugere af Tinglysningsretten.

 

 

  • Vejdirektoratet, hvor vi bl.a. undersøger brugernes oplevelse af de danske veje oplevelse af vejenes tilstand, sikkerhed, trafikinformation.

 

 

  • FOA, hvor vi har gennemført en undersøgelse med særligt fokus på sygefravær blandt medlemmerne.

 

  • Kulturstyrelsen, hvor vi har gennemført en bruger- og interessentudnersøgelse, der har afdækket tilfredsheden med styrelsens arbejde.

 

For mere information kontakt vicedirektør Rikke Lynge Storgaard på rls@oxfordresearch.dk eller telefon 41 28 60 01


Information om cookies på oxfordresearch.dk

Vi anvender cookies til at få hjemmesiden til at fungere samt for at lave statistik, som vi kan bruge til at forbedre hjemmesidens indhold. Du accepterer brugen af cookies ved at klikke på ”Accepter” eller klikke dig videre på hjemmesiden. Du kan læse mere om brug af cookies her